+358 50 409 0004 juhatall@gmail.com

Paneudumme kokonaisuuteen – ostajat ja myyjät saavat enemmän!

Esittely

Liiketoiminnan kehittäminen ratkaisee yrityskaupan onnistumisen!

Hyvin hoidettu yrityskauppa on näkemyksemme mukaan paljon muutakin kuin arvonmääritys ja kauppasopimus. Yrityskauppa on iso kehityshyppäys, joka on valmisteltava, suunniteltava ja toteutettava huolellisesti hyödyntäen uusinta tietoa ja parasta osaamista.

Ota meidät kumppaniksi. Pidämme jokaista asiakasta ja yrityskauppaa ainutlaatuisena. Paneudumme toimeksiantoihin sen mukaisesti. 

OSTAJA – Varmista investoinnin tuotto

Ostaja saa parhaan tuoton, kun ostokohde valitaan strategiaan sopivaksi ja panostetaan liiketoimintojen kehittämiseen.

MYYJÄ – Huolehdi yrityksen arvosta

Myyjä saa suurimman hyödyn yrityskaupasta, kun liiketoiminta on kehitetty kiinnostavaksi ja sille löydetään paras ostaja.

Palvelut ostajille

Ostamalla kasvat ja uudistut

Ostaja saa parhaan tuoton investoinnilleen, kun ostokohde valitaan ostajayrityksen strategiaan sopivaksi ja panostetaan yritysoston johtamiseen, ostokohteen haltuunottoon ja liiketoimintojen kehittämiseen.

Palvelemme ostajia alusta loppuun kaikissa yrityskauppaprosessin vaiheissa: oston suunnittelu, ostokohteen haku, neuvottelut, arvonmääritykset, rahoitusjärjestelyt, kauppakirjat ja osakassopimukset sekä haltuunotto ja sen jälkeinen liiketoiminnan kehittäminen.

Palvelut

• Ostostrategia ja ostokriteerit
• Ostokohteen haku
• Ostokohteen arviointi
• Uuden liiketoiminnan suunnittelu
• Haltuunottosuunnitelmat
• Talouslaskelmat ja arvonmääritykset
• Kauppasopimukset
• Rahoituslaskelmat ja –järjestelyt
• Henkilöstöresurssien kehittäminen
• Haltuunototon johtaminen

Palvelut myyjille

Myymällä vapautat aikaa ja rahaa

Myyjä saa suurimman hyödyn yrityskaupasta, kun liiketoiminta on kehitetty kiinnostavaksi ja sille löydetään paras ostaja.

Kannattavan ja kasvavan yrityksen arvo on ostajalle merkittävästi korkeampi ja ostajien löytyminen on helpompaa kuin tilanteessa, jossa yrityksen viimeisistä kehittämistoimista on ennättänyt kulua jo useampi vuosi.

Palvelemme myyjiä alusta loppuun kaikissa vaiheissa: myynnin suunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen ja yrityksen arvon kasvattaminen, ostajien haku ja myynti sekä myyjän uudet avaukset.

Palvelut

• Myyntistrategia
• Kehittämissuunnitelma ja sen toteutus
• Ostajien profilointi
• Esittelyaineisto
• Ostajakontaktit
• Myyntineuvottelut
• Arvonmääritys
• Kauppasopimukset

Tiimi

Monialainen asiantuntijatiimimme varmistaa toimeksiannon onnistumisen

Palvelemme neuvottelutukena, tiimin jäsenenä, konsulttina, yritysvälittäjänä, johdon valmentajana ja hallituksen jäsenenä.

JUHA TALL

Auktorisoitu yritysvälittäjä

Yrityskaupat

LinkedIn

Yritysoston johtaminen, ostokriteerit, ostajan ja ostokohteen hakeminen, yrityskauppaneuvottelut ja arvonmääritys

MIKKO YLI-KUIVILA

Yrityskaupat, rahoitus ja talous

LinkedIn

Yritysoston johtaminen, ostokriteerit, ostajan ja ostokohteen hakeminen, yrityskauppaneuvottelut ja arvonmääritys. 

ERKKI PETÄJÄ

Liiketoiminnan kehittäminen

LinkedIn

Yrityskauppastrategiat, yritysoston ja haltuunoton johtaminen ja liiketoimintamallien uudistaminen 

Tarina

Paneudumme kokonaisuuteen – ostajat ja myyjät saavat enemmän!

Yrityskappapalvelut syntyivät uusimpaan tutkimustietoon ja pitkään kokemukseen perustuvasta oivalluksesta.

Myyjä saa parhaan tuoton kun kaupan kohde on hyvässä kunnossa ja löydetään oikeat ostajat. Ostaja saa parhaan hyödyn kun on selkeät ostokriteerit ja panostetaan kaupan jälkeiseen liiketoiminnan haltuunottoon ja kehittämiseen.

Markkinoilla olevat yrityskauppapalvelut keskittyvät kaupantekohetken palveluihin. Jotta myyjät ja ostajat hyötyisivät yrityskaupoistaan enemmän, tiimimme päätti tuoda markkinoille uudenlaiset yrityskauppapalvelut.

Me tarjoamme osaamista peruspalveluiden, kuten yritysvälitys, arvonmääritys ja kauppakirjat, lisäksi kaikissa muissa yrityskauppaprosessien vaiheissa.

Toimimme aina tapauskohtaisesti valittuna tiiminä, jonka jäsenillä on pitkäaikainen kokemus liiketoiminnan kehittämisen osa-alueesta.

”Yrityskauppa on prosessi, jossa hyödyn ostajalle ja myyjälle ratkaisee liiketoiminnan kehittäminen ennen tai jälkeen kaupantekoa, ei vain kaupantekohetken toimenpiteet.”

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä – tehdään tilannearvio ja saat ehdotuksemme!

SOITA +358 50 409 0004
tai sähköpostilla juhatall(ät)gmail.com

Ykon Oy Yrityskauppapalvelut